WERKWIJZE

Intake gesprek dietist

Tijdens het intake gesprek bespreken we met welke vraag je komt en welke wensen of verwachtingen je hebt van het coaching traject. We brengen je medische geschiedenis, eetpatroon, beweging, eetgedrag en gewichtsverloop in kaart. Aan de hand van deze gegevens maken we samen een plan van aanpak. Hierin wordt rekening gehouden met je doelen en persoonlijke situatie. Na het intake gesprek volgt een persoonlijk voeding- of dieetadvies, leefstijladvies of oefening om thuis mee aan de slag te gaan.

Coaching traject dietist

Tijdens het coaching traject werken we met kleine haalbare doelen om stapsgewijs toe te werken naar het grote doel. In de vervolg afspraken bespreken we wat goed is gegaan en wat minder goed ging. Ik zal uitleg en praktische tips geven over het onderwerp waar je op dat moment behoefte aan hebt. Ook kan ik ondersteunde opdrachten meegeven waar je thuis aan kunt werken tot de volgende afspraak. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kunnen we meer of minder frequente afspraken maken met elkaar. Afspraken zijn mogelijk op locatie of via videobellen. 

Afronding

Wanneer je het vertrouwen hebt zelfstandig verder te kunnen zullen we de begeleiding in overleg afronden. Een terugvalpreventieplan geeft je houvast na de afronding van de begeleiding.

Je huisarts en ik werken graag samen aan je gezondheid. Na het intake gesprek zal ik daarom om toestemming vragen voor het delen van de bevindingen, het behandelplan en voor eventueel overleg met de huisarts als dat nodig is voor de voortgang van je behandeling. 

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?