Vragenlijst: reden van aanmelding

Vragenlijst: reden van aanmelding

Deze vragenlijst heeft betrekking op je leefstijl, klachten en gewicht(schommelingen).

3. Waar heb je de afgelopen tijd duidelijk last van gehad?
7. Waarvan denk jij dat op dit moment sprake is:
14. Als je voor je gevoel te veel gegeten hebt, compenseer je dan? Zo ja, hoe?